PREDAVANJA

Predavanja i radionice u Etnografskom muzeju Split

U suradnji s Etnografskim muzejom u Splitu organizirane su petodnevne likovne radionice za djecu inspirirane Ivinim fotografijama vila. Nakon predavanja o bajkovitom svijetu ovih mitskih bića i o nastanku fotografija, koje su imali priliku vidjeti na oglednim posterima, djeca su i sama stvarala svoj vilinski svijet.

predavanja
predavanja
predavanja

„Slušali smo zanimljive priče o vilama. Pričala ih je Iva Lulić odjevena u vilu. Iva nam je pričala gdje vile žive, čime se hrane, o njihovom izgledu i raznim zanimljivostima. Rekla je da vile možemo pronaći ispod najljepšeg i najvećeg hrasta, da se hrane biljkama i plodovima. Imaju dugu zlatnu kosu i dugu haljinu koja prekriva magareće noge. Nastaju iz rose u rano jutro ili kasno navečer. Na proslavama plešu kolo i zabavljaju se. Nećemo ih naći u parnom broju, uvijek se nalaze u neparnom broju osim kada plešu kolo - tada ih je deset. Nakon priče smo imali crtanje. Crtali smo vile o kojima je Iva pričala. Svatko je nacrtao na svoj način, a nekoliko učenika dobilo je nagradu. Radovi su bili krasni i idu na izložbu koja će biti u Muzeju. Nagrade su bile razglednice, posteri i prekrasne fotografije vila. Bilo je zanimljivo i zabavno. Naučili smo nove stvari o vilama i zabavili smo se."

Klara Rastović, 6.b

Predavanje na Grafičkom fakultetu u Zagrebu

Na poziv dr. sc. Maje Strgar Kurečić, fotografkinje i profesorice na katedri za reprodukcijsku fotografiju, Iva je 2016. godine predstavila svoj rad studentima Grafičkog fakulteta. Nakon jednosatnog predavanja o projektima i opisivanja procesa njihova nastanka, uslijedila je kreativna rasprava potaknuta brojnim pitanjima zainteresiranih studenata. Kombiniranjem slikovnog materijala u prezentaciji, pokazivanjem radnih fotografija i krajnjeg produkta, tj. procesa i realizacije, pružen je cjelokupan dojam kompleksnosti pojedinih fotografskih projekata.

predavanje na grafičkom fakultetu u zagrebu

Predavanje "Mitologija na fotografiji"

Mitska bića iz starih predaja Podravine popularna su tema posljednjih godina. Uz izložbu “Čudesni svijet nadnaravnih bića iz tradicijskih vjerovanja Podravine”, Iva Lulić je u petak 12. siječnja 2018. u Galeriji Koprivnica održala predavanje pod nazivom "Mitologija na fotografiji".

Na predavanju je autorica, osim predstavivši projekt nastao u suradnji s lokalnom zajednicom, otkrila i tajnu kako su nastale fotografije mitskih bića poput primjerice more, suđenice, vile... Publika je imala priliku slušati o zgodama i dogodovštinama „iza scene" za vrijeme snimanja i stvaranja umjetničkih fotografija mitskih bića.